B2B trženje pomeni poslovno do poslovno trženje, medtem ko B2C pomeni trženje podjetij do potrošnikov. Ključna razlika med B2B in B2C Marketing je v tem, da pri B2C marketingu svoj izdelek ali storitev tržite neposredno potrošnikom, medtem ko v B2B marketingu svoj izdelek ali storitev tržite podjetjem.

Izraza B2B in B2C sta bila ujeta s prakso spletnega trženja. Prvi korak trženja je v bistvu enak, ne glede na to, ali tržiš končnim potrošnikom ali drugim podjetjem. Ugotoviti je treba, kdo je stranka in kaj mora slišati od vas. Od tod naprej morate uporabljati različne tržne pristope za uspešno prodajo. Čeprav mnogi domnevajo, da med B2B in B2C trženjem ni razlike, je to napačna domneva. Motivirajoči dejavniki obeh vrst kupcev in informacije, ki jih iščejo pri odločitvi za nakup izdelkov ali storitev, so zelo različni. Ti dejavniki tako vplivajo na pristop k trženju.

VSEBINA

1. Pregled in ključne razlike
2. Kaj je B2C Marketing
3. Kaj je B2B trženje
4. Primerjava ob strani - B2B in B2C Marketing v tabeli
5. Povzetek

Kaj je B2C Marketing?

B2C trženje pomeni poslovanje s trženjem potrošnikov. Tu lahko svoj izdelek neposredno tržiš potrošnikom. Končni cilj trženja B2C je pretvoriti čim več potencialnih kupcev bodisi z varanjem (kuponi, popusti, ponudba) bodisi z ustvarjanjem potrebe ali želje po izdelku v njihovih glavah. E-poštne kampanje so del te vrste trženja; tu kupca zvabijo na ciljno stran, kjer mora opraviti nekaj klikov za dokončanje transakcije. Poleg tega je za zveste kupce potrebna odlična storitev za stranke.

Razlike med B2B in B2C Marketing

Značilnosti trženja B2C


 • Po izdelkih
  Ogromne možnosti strank
  Hiter postopek nakupa
  Odločitev za nakup temelji na čustvih
  Potrebno je ustvariti željo potrošnikov po nakupu

Kaj je B2B marketing?

B2B trženje je trženje, kjer svoje izdelke tržiš drugim podjetjem. Čeprav je cilj tukaj enak kot pri B2C, je jasno, da je tukaj občinstvo podjetje, ne pa en sam človek. Tako lahko to podjetje kupi v večjem številu kot končni potrošnik. Pri tem trženju je nagrad več, a postopek je dolgotrajen, saj se kupec odloči za nakup racionalno, ne pa na čustveni impulz. Kupec mora tukaj preveriti, ali je posel donosen in ali pomaga njegovemu podjetju do dobička od transakcije.

Značilnosti B2B marketinga


 • Odnosno usmerjen
  Majhna ciljna baza strank
  Daljši prodajni cikel in daljši postopek nakupa
  Racionalna odločitev o nakupu

Kakšne so razlike med B2B in B2C marketingom?

B2B trženje pomeni poslovno do poslovno trženje, medtem ko B2C pomeni trženje podjetij do potrošnikov. Kot kažejo njihova imena, pri B2C trženju podjetja tržijo svoje izdelke ali storitve neposredno potrošnikom, medtem ko pri B2B trženju podjetja tržijo svoje izdelke ali storitve drugim podjetjem. Zato je to ključna razlika med B2B in B2C trženjem. Poleg tega je motivacijski dejavnik še ena razlika med B2B in B2C trženjem. Največji motivacijski dejavnik pri sprejemanju odločitve o nakupu s strani končnega potrošnika je čustvo, v primeru podjetja pa kul logika.

Poleg tega tudi kupca ne vpliva na trženje B2B in B2C. Trženje B2B ima majhno ciljno bazo strank, medtem ko ima B2C ogromne priložnosti za stranke. Poleg tega ima B2B trženje daljši prodajni cikel in daljši postopek nakupa, medtem ko ima B2C trženje hitrejši postopek nakupa. Poleg tega je nadaljnja razlika med B2B in B2C trženjem ta, da B2B trženje temelji na odnosih, medtem ko B2C trženje temelji na izdelkih. Tako so to glavne razlike med B2B in B2C trženjem.

Spodaj je infografika o razliki med B2B in B2C trženjem.

Razlika med B2B in B2C Marketing v tabeli

Povzetek - B2B vs B2C Marketing

Storitev za stranke je tako pri B2B kot pri B2C ključna, čeprav so njeni učinki v primeru B2C izrazitejši. Ustvarjanje podobe blagovne znamke je morda bolj pomembno v B2B, v B2C pa je pomembnejše ustvarjanje želje v glavah končnih potrošnikov. Zato je to ena velika razlika med B2B in B2C trženjem. Pomembno pa je razumeti potrebe ciljne publike tako v B2B kot v B2C.

Vljudnost slik:

1. "1440159" (CC0) prek Pxhere