Ključna razlika med valenco in nabojem je, da valenca kaže na sposobnost kemičnega elementa, da se združi z drugim kemičnim elementom, medtem ko naboj kaže število elektronov, ki jih kemični element pridobi ali odstrani.

Zanesljivost in polnjenje sta tesno povezana izraza, saj oba izraza opisujeta reaktivnost kemičnega elementa. Valensija je združljiva moč elementa, zlasti merjena s številom vodikovih atomov, s katerimi se lahko izpodrine ali kombinira. Po drugi strani je naboj atoma število protonov minus število elektronov v atomu.

VSEBINA

1. Pregled in ključne razlike
2. Kaj je Valency
3. Kaj je plačilo
4. Primerjava zraven - Valency proti pristojbinam v tabeli
5. Povzetek

Kaj je Valency?

Valensija je združljiva moč elementa, zlasti merjena s številom vodikovih atomov, s katerimi se lahko izpodrine ali kombinira. Je merilo reaktivnosti kemičnega elementa. Vendar pa opisuje le povezljivost atomov in ne opisuje geometrije spojine.

Valenco lahko določimo tako, da pogledamo položaj kemičnega elementa v periodični tabeli. V periodični tabeli so kemijski elementi razporejeni glede na število elektronov v najbolj oddaljeni lupini atoma. Število elektronov v najbolj oddaljeni lupini določa tudi valenčnost atoma. Na primer, elementi skupine 1 v periodični tabeli imajo en najbolj skrajni elektron. Zato imajo en elektron za premik ali kombinacijo z atomom vodika. Tako je valenca 1.

Prav tako lahko določimo valenco s kemijsko formulo spojine. Osnova te metode je pravilo okteta. Po oktetovem pravilu atom teži k dopolnitvi svoje skrajne lupine z napolnjenjem lupine z elektroni ali z odstranjevanjem dodatnih elektronov. Na primer, če upoštevamo spojino NaCl, je valenca Na ena, ker lahko odstrani en elektron, ki ga ima v najbolj oddaljeni lupini. Podobno je tudi valenca Cl, ker teži, da pridobi en elektron, da dokonča svoj oktet.

Vendar pa se ne smemo zamenjevati z izrazi oksidacijske številke in valenco, ker oksidacijsko število opisuje naboj, ki ga atom lahko nosi. Na primer, valenčnost dušika je 3, vendar se oksidacijsko število lahko razlikuje od -3 do +5.

Kaj je plačilo?

Naboj je število protonov minus število elektronov v atomu. Običajno sta ti dve številki enaki drug drugemu, atom pa se pojavlja v nevtralni obliki.

Če pa ima atom nestabilno konfiguracijo elektronov, potem teži k tvorbi ionov s pridobivanjem ali odstranjevanjem elektronov. Tukaj, če atom pridobi elektrone, potem dobi negativni naboj, saj ima elektron negativen naboj. Ko atom pridobi elektron, v atomu ni dovolj protonov, ki bi uravnotežili ta naboj; tako je naboj atoma -1. Ampak, če atom odstrani elektron, potem je še en prototon; tako atom dobi +1 naboj.

Kakšna je razlika med Valency in Charge?

Valency označuje reaktivnost atoma, naboj pa pomeni, kako je atom reagiral. Ključna razlika med valenco in nabojem je, da valenca kaže na sposobnost kemičnega elementa, da se združi z drugim kemičnim elementom, medtem ko naboj kaže število elektronov, ki jih kemični element pridobi ali odstrani.

Poleg tega vrednost za valenčnost nima znakov plus ali minus, naboj pa ima plus, če je ion tvorjen z odstranjevanjem elektronov in ima znak minus, če je atom pridobil elektrone.

Spodnja infografika povzema razliko med valenco in nabojem.

Razlika med Valency in Charge v tabeli

Povzetek - Valency proti Charge

Valency daje reaktivnost atoma, medtem ko naboj opisuje, kako je atom reagiral. Če povzamemo, je ključna razlika med valenco in nabojem ta, da valenca kaže na sposobnost kemičnega elementa, da se združi z drugim kemičnim elementom, medtem ko naboj kaže število elektronov, ki jih kemični element pridobi ali odstrani.

Referenca:

1. Helmenstine, Anne Marie. »Kaj je valenca ali Valensija?« ThoughtCo, 21. marec 2019, na voljo tukaj.

Vljudnost slik:

1. "Periodična tabela elementov" avtorja Dmarcus100 - Lastno delo (CC BY-SA 4.0) prek Commons Wikimedia
2. "Ions" avtorja Jkwchui - Lastno delo (CC BY-SA 3.0) prek Commons Wikimedia