Odkup proti Rešenju
 

Razliko med odrešenjem in odrešenjem je mogoče bolje razložiti v okviru krščanstva, saj sta odrešenje in odrešenje dve verovanju religije krščanstva. Čeprav sta oba dejanja božja, je nekaj v tem, kako naj ju kristjani gledajo. Obstaja tudi več načinov za pregled posameznih izrazov. Ker se oba nanašata na reševanje ljudi pred grehom, je tisto, kar loči en izraz od drugega, kako to varčevanje storiti. Posledično je razlika med obema pojmoma ena in ta razlika mora razumeti, vedeti več o dogmah krščanstva. V tem članku je razprava med razrešitvijo in odrešenjem njen cilj.

Kaj je odkupnina?

Po angleškem slovarju v Oxfordu odrešitev pomeni „dejanje reševanja ali reševanja pred grehom, napakami ali zlom. Z drugimi besedami, lahko rečemo, da ima Bog pri odrešenju večjo vlogo kot pri odrešenju. Verjame se, da se je odkup zgodil le enkrat v zgodovini in da tudi v času eksodusa iz Egipta. V tem primeru je zanimivo ugotoviti, da odrešenja ni opravil angel ali glasnik vsemogočnega, temveč sam vsemogočni.

Glede odkupa obstaja še eno prepričanje. Pri tem teologi trdijo, da se beseda odrešitev uporablja, kadar vzamemo celotno človeško raso. Za ponazoritev dejstva pravijo, da je takrat, ko je Kristus dal življenje, da je rešil celotno človeštvo pred dolgom kazni, ta incident znan kot odrešitev. To je zato, ker je Kristus odrešil celotno človeško raso.

Razlika med odrešitvijo in odrešenjem

Kaj je zveličanje?

Po angleškem slovarju Oxford pomeni zveličanje "odrešenje greha in njegovih posledic, za katere kristjani verjamejo, da jih je prinesla vera v Kristusa." Ponovno se ljudem ali prakticiranim kristjanom odrešitev pošlje sporočil. Lahko rečemo, da se glasnik prevzema za odgovornost, da izpiše odrešenje. Kristus je bil božji glasnik. Bog je tisti, ki glasniku daje moč, da ljudem reši odrešenje. Torej naj bi sel uporabil moč, ki mu jo je dal Vsemogočni, da ljudi reši pred težavami v času potrebe. Poleg tega se verjame, da se je odrešitev zgodila že večkrat v zgodovini. Pomeni le, da je Vsemogočni večkrat poslal sporočilce ali angele, da bi rešili odrešitev. Zanimivo je ugotoviti, da besedo odrešitev včasih nadomestijo tudi številne druge besede, kot so čudeži, čudeži in podobno. Koncept odrešenja utira pot prepričanju, da se čudeži zgodijo po blagoslovih in naklonjenosti Vsemogočnega. Obstaja praksa, da se zahvaljuje vsemogočnemu in potem sel za dejanja odrešenja in odrešenja.

Potem pa obstaja še eno prepričanje o odrešenju. Ljudje verjamejo, da se, ko uporabimo zveličanje sveta, bolj nanaša na varčevanje posameznika. V skladu s tem je Kristus rešil vsakega izmed nas. To je odrešenje.

Kakšna je razlika med Odkupljenjem in Odreševanjem?

• Tako odrešenje in odrešenje se nanašata na reševanje ljudi pred grehom.

• Bog je bolj vključen v odrešenje kot v odrešenje. To je velika razlika med odrešitvijo in odrešenjem.

• Medtem ko Bog prevzema vajeti v odrešitev, se ljudem odrešuje odrešenje prek glasnikov.

• Pri odrešenju je Bog neposredno vključen, medtem ko je pri odrešenju Bog posredno vključen.

• Obstaja tudi prepričanje, da se odrešenje nanaša na varčevanje človeštva kot celote in odrešenje se nanaša na reševanje vsakega posameznika pred dolgom kazni.

Vljudnost slik:

  1. Kristus na križu prek Wikicommonsa (Public Domain)