Popolna konkurenca proti monopolistični konkurenci

Popolna in monopolna konkurenca sta obe obliki tržnih situacij, ki opisujeta raven konkurence znotraj tržne strukture. Popolna konkurenca in monopolna konkurenca se med seboj razlikujeta v tem, da opisujeta povsem različne tržne scenarije, ki vključujejo razlike v cenah, ravni konkurence, številu tržnih akterjev in vrstah prodanega blaga. V članku je jasno predstavljeno, kaj vsaka vrsta konkurence pomeni udeležencem na trgu in potrošnikom, ter prikazuje njihove razlike.

Kaj je popolna konkurenca?

Trg s popolno konkurenco je tam, kjer je zelo veliko kupcev in prodajalcev, ki kupujejo in prodajajo enak izdelek. Ker je izdelek v vseh lastnostih enak, je cena, ki jo zaračunajo vsi prodajalci, enotna cena. Ekonomska teorija opisuje tržne akterje na popolnem trgu konkurence, da sami niso dovolj veliki, da bi lahko postali vodilni na trgu ali določili cene. Ker so prodani izdelki in določene cene enake, na takem trgu ni ovir za vstop ali izstop.

Obstoj tako popolnih trgov je v resničnem svetu precej redek in popolnoma konkurenčen trg je tvorba ekonomske teorije za lažje razumevanje drugih oblik tržne konkurence, kot sta monopolistična in oligopolistična.

Kaj je monopolna konkurenca?

Monopolistični trg je tisti, kjer je veliko kupcev, a zelo malo prodajalcev. Udeleženci na teh vrstah trgov prodajajo blago, ki je medsebojno različno, zato lahko zaračunajo različne cene, odvisno od vrednosti izdelka, ki je ponujen na trgu. V monopolni konkurenčni situaciji, saj je prodajalcev le nekaj, en večji prodajalec nadzoruje trg, zato ima nadzor nad cenami, kakovostjo in značilnostmi izdelka. Vendar naj bi tak monopol trajal le na kratek rok, saj taka tržna moč dolgoročno izgine, ko nova podjetja vstopijo na trg, kar ustvarja potrebo po cenejših izdelkih.

Kakšna je razlika med popolno konkurenco in monopolno konkurenco?

Popolni in monopolni trgi konkurence imajo podobne cilje trgovanja, kar je povečanje dobičkonosnosti in preprečevanje izgub. Vendar je tržna dinamika med tema dvema oblikama trgov precej različna. Monopolistična konkurenca opisuje nepopolno tržno strukturo, ki je povsem nasprotna popolni konkurenci. Popolna konkurenca pojasnjuje ekonomsko teorijo trga, ki v resnici ne obstaja.

Povzetek:

Popolna konkurenca proti monopolistični konkurenci

  • Popolna in monopolna konkurenca sta obe obliki tržnih situacij, ki opisujeta raven konkurence znotraj tržne strukture.
  • Trg s popolno konkurenco je tam, kjer je zelo veliko kupcev in prodajalcev, ki kupujejo in prodajajo enak izdelek.
  • Monopolistični trg je tisti, kjer je veliko kupcev, a zelo malo prodajalcev. Udeleženci na teh vrstah trgov prodajajo blago, ki se razlikuje med seboj, zato lahko zaračunajo različne cene.
  • Monopolistična konkurenca opisuje nepopolno tržno strukturo, ki je povsem nasprotna popolni konkurenci.
  • Popolna konkurenca pojasnjuje ekonomsko teorijo trga, ki v resnici ne obstaja.