Neracionalno v primerjavi z racionalnimi številkami

Racionalno število in iracionalno število sta realni številki. Obe sta vrednosti, ki predstavljata določeno količino vzdolž določenega kontinuuma. Matematika in številke niso skodelice čaja za vsakogar, zato se včasih nekateri zmedejo glede razločevanja, kateri je racionalen in kateri neracionalen.

Racionalno število

Racionalno število je dejansko katero koli število, ki se lahko izrazi kot del dveh celih števil x / y, kjer y ali imenovalec ni nič. Ker je imenovalec lahko enak enemu, lahko sklepamo, da so vsa cela števila racionalno število. Beseda racionalna je bila prvotno izpeljana iz besednega razmerja, ker jih lahko zopet izrazimo kot razmerje x / y glede na to, da sta oba cela števila.

Neracionalna številka

Iracionalne številke, kar lahko pomeni njegovo ime, so tiste številke, ki niso racionalne. Teh številk ne morete zapisati v obliki ulomkov; čeprav ga lahko napišete v decimalni obliki. Iracionalna števila so tista realna števila, ki niso racionalna. Primeri iracionalnih števil vključujejo naslednje: zlato razmerje in kvadratni koren 2, ker vseh teh števil ne morete izraziti v obliki frakcije.

Razlika med iracionalnimi in racionalnimi številkami

Tu je nekaj razlik, ki bi se jih morali naučiti o racionalnih in iracionalnih številkah. Prvič, racionalna števila so števila, ki jih lahko zapišemo kot ulomek; tiste številke, ki jih ne moremo izraziti kot ulomke, imenujemo iracionalne, tako kot pi. Število 2 je racionalno število, vendar njegov kvadratni koren ni. Zagotovo lahko rečemo, da so vsa cela števila racionalna števila, vendar ne moremo reči, da so vsa ne-cela števila iracionalna. Kot je navedeno zgoraj, se lahko racionalna števila zapišejo kot ulomki; vendar ga lahko zapišemo tudi kot decimalke. Iracionalne številke lahko zapišemo kot decimalke, vendar ne kot ulomke.

Če pogledamo, kar je navedeno zgoraj, se lahko izognemo obvladovanju, kaj je razlika med tema dvema.