EPF proti PPF
  

EPF in PPF sta si med seboj zelo podobna, saj sta oba pripravljena za pridobitev sredstev ob upokojitvi. EPF pa vlada pooblasti za vsakega zaposlenega, ki ima plačo, medtem ko je PPF prostovoljni depozit, ki ga lahko vloži kateri koli plačanec ali posameznik, ki ni za plačo. Zaradi podobnosti sta ta dva pojma zlahka zmedena. Članek ponuja jasno razlago, kaj je EPF in PPF, ter pojasnjuje različne značilnosti obeh. Članek ponuja tudi primerjavo med obema, poudarja njihovo podobnost in razlike.

Kaj je EPF?

EPF pomeni sklad za preživninske uslužbence in je sklad za pokojnine, ki ga lahko odpre vsak zaposleni, ki prejema plačo. V skladu s politikami sistema upokojevanja bo odstotek (običajno 12%) osnovne plače zaposlenega vsak dan nakazan v sklad EPF. Tako kot zaposleni, mora delodajalec tudi v svoj sklad EPF vložiti odstotek (spet na splošno 12%) zaposlene osnovne plače in te odstotke bo določila vlada države. Vsak mesec bo 24% plače zaposlenega deponirano v EPF, ta sredstva pa ima državna organizacija. Zaposleni lahko prispevajo tudi več kot 12% v svoj sklad EPF, vendar delodajalec ni zavezan prispevati zneska, večjega od 12%, kar zahteva zakon.

Sredstva na računu EPF so deležna visokih obresti, ki se zberejo v letih do umika sredstev. Sredstva iz EPF lahko zaposleni dvignejo ob upokojitvi ali pa jih pridobijo, če zaposleni zamenja delovna mesta. Zaposleni lahko nakopičena sredstva EPF preklopijo tudi na nov račun EPF, kadar delodajalci zamenjajo delodajalce, namesto da bi izplačevali denar.

Kaj je PPF?

PPF pomeni Sklad za javne storitve in je sklad, ki ga ustanovi in ​​vzdržuje vlada države. Sklad je odprt za vsakega posameznika, ki želi ohraniti sklad za upokojitvene namene. Za razliko od EPF lahko PPF odpirajo posamezniki, ki lahko ali ne prejmejo fiksne plače, na primer samostojni podjetniki, neodvisni svetovalci in vsi, ki vodijo svoje podjetje ali delajo ali opravljajo začasno ali pogodbeno delo. Račun PPF lahko odprejo tudi posamezniki, ki ne zaslužijo dohodka; vendar je treba za vodenje računa zabeležiti minimalni depozit na leto. Obstaja tudi omejitev največjega možnega zneska sredstev. Sredstva na računu PPF bodo z obrestmi rasla, ta sredstva pa se lahko dvignejo, ko se dopolni 15 let. Vendar pa se lahko naložbeno obdobje po potrebi še podaljša.

Kakšna je razlika med EPF in PPF?

EPF in PPF sta vzdrževana z istim namenom; odpreti sklad, ki ga lahko posameznik uporabi, ko doseže upokojitev. Glavna razlika med obema je, da je EPF pooblaščen za plačane posameznike in obstaja poseben odstotek, ki ga je treba vsak mesec vnašati na račun EPF zaposlenega. Po drugi strani pa PPF ni pooblaščen in se prostovoljno vzdržuje in ga lahko postavi posameznik, ki lahko ali ne bo prejel plače. Druga velika razlika je v tem, da se lahko EPF umakne šele ob upokojitvi ali ko oseba zapusti svojo trenutno službo. PPF se lahko prekliče kadar koli med 15 letom zapadlosti sredstev in upokojitvijo (po 15 letih se lahko sklad naenkrat podaljša za 5 let). Tudi davčne obravnave teh skladov so precej različne. Sredstva ali obresti na PPF se ne obdavčijo, medtem ko se EPF lahko obdavči, če se sredstva umaknejo pred zaključkom 5 let.

Povzetek:

EPF proti PPF

• EPF pomeni sklad za pokojninske prejemnike in je pokojninski sklad, ki ga lahko odpre vsak zaposleni, ki prejema plačo.

• PPF pomeni Sklad za javne storitve in je sklad, ki ga ustanovi in ​​vzdržuje vlada države. Sklad je odprt za vsakega posameznika, ki želi ohraniti sklad za upokojitvene namene.

• Glavna razlika med obema je, da je EPF pooblaščen za plače posameznikov in obstaja poseben odstotek, ki ga je treba položiti, medtem ko PPF ni pooblaščen in se vzdržuje prostovoljno in ga lahko določi posameznik, ki lahko ali ne prejme plačo.