Svet okoli nas je poln oblik. Medtem ko nekatere oblike obstajajo le na ravnih površinah, druge obstajajo povsod drugje. Te oblike so razvrščene kot 2D ali 3D.

Opredelitev 2D in 3D

2D se nanaša na izraz "dvodimenzionalno."

3D se nanaša na izraz "tridimenzionalno."

Aspekti 2D in 3D

Dvodelna oblika je figura, ki ima samo svoje dolžine in višino. Ker 2D oblike ležijo na ravni površini, jih poznamo tudi kot ravninske figure ali ravne oblike. Medtem ko imajo območja, 2D oblike nimajo volumna.

Razen dolžine in višine ima 3D oblika tudi širino ali globino kot svojo tretjo dimenzijo.

Matematična definicija za 2D in 3D

V matematiki in fiziki je na dveh oseh narisana dvodelna figura, in sicer osi x in y.

Medtem ko je 3D-slika narisana na treh oseh, in sicer osi x-, y- in z.

Primeri 2D in 3D

Krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik in pentagon so nekateri najpogostejši primeri dvodelnih oblik.

Cilinder, piramida, kocka in prizma so nekateri najpogostejši primeri 3D oblik.

Povzetek razlike med 2D in 3D

Dvodimenzionalna ali dvodimenzionalna oblika ima kot dimenzije dolžino in višino. Znane tudi kot ravninske oblike, lahko jih v grafu narišemo na osi x in y. Krog, trikotnik in kvadrat so nekateri najpogostejši primeri 2D figur.

3D ali tridimenzionalna oblika ima svoje dimenzije dolžino, višino in širino (globino). Matematično so 2D slike narisane na x-, y- in z osi grafa. Cilindri, piramide in kocke so nekateri najpogostejši primeri 3D oblik.

Reference

  • Sodelujoči "2D oblike." Tutorvista. Splet. 12. maj 2018.
  • Sodelujoči "3D oblike." Learner.org. Splet. 12. maj 2018.
  • Sodelujoči "Razlika med 2D in 3D." Razlika med. 1. junij 2011. Splet. 12. maj 2018.
  • Kreditna slika: https://pixabay.com/sl/square-3d-shape-symbol-icon-sign-1657985/
  • Kreditna slika: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png/547px-Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png